บทความล่าสุด

ใบมะรุมบ้านแม่ : มะรุม ต้นไม้มหัศจรรย์ ( ตอนที่ 1 )

ใบมะรุมแคปซูลบ้านแม่ : มะรุม ต้นไม้มหัศจรรย์

ผลจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์คุณค่าทางโภชนาการของใบมะรุม ดังนี้ :

เปรียบเทียบคุณค่าสารอาหารในใบมะรุมจากน้ำหนักเท่าๆ กัน กรัมต่อกรัม

ใบมะรุม

มีไวตามินซี มากกว่าส้ม??????????????????????????????????? 7 เท่า

มีแคลเซียม มากกว่านม???????????????????????????????????? 4 เท่า

มีไวตามินเอ มากกว่าแครอท??????????????????????????? 4 เท่า

มีโปแตสเซียม มากกว่ากล้วย??????????????????????????? 3 เท่า

มีโปรตีน มากกว่านม???????????????????????????????????????? 2 เท่า

มะรุม เป็นไม้กลางบ้านของไทยที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมาเป็นเวลานาน นอกจากรสชาติที่อร่อยแล้ว ชาวอินเดียยังได้ทำการทดลองและเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการป้องกันโรคภัยต่างๆ ได้ถึง 300 ชนิด

องค์การสหประชาชาติได้ให้การสนับสนุนในการค้นคว้าและวิจัยอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในการรักษาโรคขาดสารอาหารและอาการตาบอดซึ่งเกิดขึ้นในเด็กแรกเกิดจนถึงวัยเจริญเติบโตในประเทศด้อยพัฒนา เช่นกลุ่มประเทศในแอฟริกาตอนใต้ และประเทศอินเดีย

กลุ่มองค์กรการกุศลหลายแห่งได้หันมาให้ความสนใจอย่างจริงจังกับพันธุ์ไม้ชนิดนี้ รวมทั้งในประเทศไทย กลุ่มนักศึกษาแพทย์ จำนวน 25 ท่านจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำการทดลองวิจัย โดยนำมารักษาผู้ป่วยโรคงูสวัด แม้แต่กลุ่มประเทศอื่นๆ เช่น อังกฤษ เยอรมัน รัสเซีย ญี่ปุ่น จีน ก็หันมาให้ความสนใจ และทำการค้นคว้าอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็ง เบาหวาน เอดส์ และอื่นๆ อีกมากมาย

ข้อมูลคร่าวๆ จากแหล่งอ้างอิง

ข้อมูลต่อไปนี้ ได้มาจากวารสารการค้นคว้าและวิจัยแพทย์ของแพทย์หลายแขนงที่ประสบผลสำเร็จ [...Click title to read more detail...]

Facts About Slimming Products and Programs

At www.PT.com.sg, we cannot stress enough the importance of a proper exercise and nutritional plan when it comes to slimming effectively. We frown when we see companies try to sell supplements or services that claim to induce slimming but are actually unsupported by science and may even be harmful. Some side effects of these products [...Click title to read more detail...]

Moxibustion, One of the Pillars of Treatment in Chinese Medicine at Chiva-Som International Health Resorts

Holistic remedies help thousands of people worldwide to overcome problems ranging from more serious diseases to the common cold. Holistic Therapist Nitchara Yimsuk answers some frequently asked questions, and tips us off about a versatile treatment called moxibustion.

What does holistic mean?

In holistic treatments we look at the whole person – physical, emotional and spiritual – [...Click title to read more detail...]

How To Slim Down Every Month

If you want to learn how to slim down, you have to learn a new lifestyle.? Most men or women that want to lose weight go about it in the wrong way.? They expect to use a variety of products, techniques, or programs to lose weight, and then, they go back to their old lifestyle.? [...Click title to read more detail...]

Health Benefits Of Spirulina

Spirulina is a variety of blue-green algae that has remained virtually unchanged since it first appeared on the earth more than 3.5 billion years ago. So named because of its helix or ?spiral? shape, Spirulina has gained prominence as nature?s green ?superfood? because of its rich concentration of perfectly balanced amino acids (protein), fiber, vitamins, [...Click title to read more detail...]