บทความล่าสุด

ใบมะรุมบ้านแม่ : มะรุม ต้นไม้มหัศจรรย์ ( ตอนที่ 1 )

ใบมะรุม

ใบมะรุมแคปซูลบ้านแม่ : มะรุม ต้นไม้มหัศจรรย์

ผลจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์คุณค่าทางโภชนาการของใบมะรุม ดังนี้ :

เปรียบเทียบคุณค่าสารอาหารในใบมะรุมจากน้ำหนักเท่าๆ กัน กรัมต่อกรัม

ใบมะรุม

มีไวตามินซี มากกว่าส้ม??????????????????????????????????? 7 เท่า

มีแคลเซียม มากกว่านม???????????????????????????????????? 4 เท่า

มีไวตามินเอ มากกว่าแครอท??????????????????????????? 4 เท่า

มีโปแตสเซียม มากกว่ากล้วย??????????????????????????? 3 เท่า

มีโปรตีน มากกว่านม???????????????????????????????????????? 2 เท่า

มะรุม เป็นไม้กลางบ้านของไทยที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมาเป็นเวลานาน นอกจากรสชาติที่อร่อยแล้ว ชาวอินเดียยังได้ทำการทดลองและเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการป้องกันโรคภัยต่างๆ ได้ถึง 300 ชนิด

องค์การสหประชาชาติได้ให้การสนับสนุนในการค้นคว้าและวิจัยอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในการรักษาโรคขาดสารอาหารและอาการตาบอดซึ่งเกิดขึ้นในเด็กแรกเกิดจนถึงวัยเจริญเติบโตในประเทศด้อยพัฒนา เช่นกลุ่มประเทศในแอฟริกาตอนใต้ และประเทศอินเดีย

กลุ่มองค์กรการกุศลหลายแห่งได้หันมาให้ความสนใจอย่างจริงจังกับพันธุ์ไม้ชนิดนี้ รวมทั้งในประเทศไทย กลุ่มนักศึกษาแพทย์ จำนวน 25 ท่านจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำการทดลองวิจัย โดยนำมารักษาผู้ป่วยโรคงูสวัด แม้แต่กลุ่มประเทศอื่นๆ เช่น อังกฤษ เยอรมัน รัสเซีย ญี่ปุ่น จีน ก็หันมาให้ความสนใจ และทำการค้นคว้าอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็ง เบาหวาน เอดส์ และอื่นๆ อีกมากมาย

ข้อมูลคร่าวๆ จากแหล่งอ้างอิง

ข้อมูลต่อไปนี้ ได้มาจากวารสารการค้นคว้าและวิจัยแพทย์ของแพทย์หลายแขนงที่ประสบผลสำเร็จ และประสบการณ์จริงในการใช้ส่วนต่างๆ ของต้นมะรุมในการบำรุงรักษาสุขภาพ ทุกๆ ท่านที่เอ่ยถึงยังมีชีวิตอยู่ บางท่านขอสงวนนาม บางท่านก็อนุญาตให้เปิดเผยนามได้

ประโยชน์ทั้งหลายของมะรุมแคปซูลที่พอจะรวบรวมได้ มีดังต่อไปนี้:

 1. ใช้รักษาโรคขาดสารอาหารในเด็กแรกเกิดถึง 10 ขวบ ลดสถิติการเสียชีวิต พิการ และตาบอดจากการขาดสารอาหารได้เป็นอย่างดี ในกรณีเด็กแรกเกิด การให้สารมะรุม ทำได้ดีที่สุดโดยผ่านทางน้ำนมมารดา เมื่อทารกดื่มนมมารดาที่รับประทานใบมะรุมแคปซูลอย่างสม่ำเสมอ สารอาหารสำคัญๆ จะผ่านสู่ทารกโดยง่าย อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มภูมิต้านทานและเพิ่มแคลเซียมเข้าไปเสริมกระดูกให้มารดาเป็นอย่างดี ผลที่ได้ 100 % มีตัวอย่างจากวารสารลอสแอนเจลิสไทม์ ฉบับลงวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 2000 เป็นบทความชื่อ ?มะรุม ต้นไม้มหัศจรรย์? โดย มาริค พิส บรรยายถึงเด็กชายชาวเอธิโอเปียอายุ 5 เดือน ซึ่งแพทย์หมดหวังที่จะให้การรักษา เพราะขาดสารอาหารอย่างรุนแรง ต่อมาเมื่อมารดาได้รับคำแนะนำโดยนายแพทย์ ซึ่งเป็นหมอสอนศาสนาจากกลุ่มองค์กรการกุศล ?ต้นไม้เพื่อชีวิต? ให้รู้จักการใช้ใบมะรุมแห้งบดละเอียดนำมาทำอาหาร ขณะนี้เด็กชายผู้นั้น มีอายุ 6 ขวบ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง พ้นภาวะตามืดบอดได้อย่างหวุดหวิด
 2. ช่วยผู้ป่วยโรคเบาหวานให้อยู่ในภาวะควบคุมได้ สามารถลดการใช้ยาลง โดยการเห็นชอบและการดูแลอย่างใกล้ชิด จากแพทย์ผู้ทำการรักษา จากการตรวจวัดด้วยลูกดิ่ง ท่านอาจารย์สุทธิวัสส์ คำเภา ได้บรรยาย ณ วัดป่าธรรมชาติ ถ้ารับประทานใบมะรุมแคปซูลอย่างสม่ำเสมอย่อมมีโอกาสที่จะหายจากโรคเบาหวานได้ คณะแพทย์และนักวิจัยทั่วโลกกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างสูง โดยหาดูรายละเอียดได้จากเว็ปไซต์ทั่วๆ ไป
 3. ใช้ควบคุมความดันโลหิตสูงให้อยู่ในภาวะควบคุมได้ ถ้ารับประทานใบมะรุมแคปซูลอย่างสม่ำเสมอ แต่ทั้งนี้จะต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยการควบคุมอาหาร การบริหารร่างกายง่ายๆ การเดิน การรำไท้ชี่ เป็นต้น มิฉะนั้นแล้ว การบำบัดด้านนี้จะไม่ได้ผลเท่าที่ควร
 4. ช่วยเพิ่มและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย ถ้ารับประทานผลิตผลจากมะรุม ใบมะรุมแคปซูล ในระหว่างตั้งครรภ์ นอกจากจะทำให้มารดามีสุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรงแล้ว ทารกที่เกิดมาก็จะมีสุขภาพสมบูรณ์และโอกาสที่ทารกจะติดเชื้อ HIV ย่อมลดน้อยลงด้วย มะรุมจะช่วยเพิ่มแคลเซียมให้แก่มารดาในระยะตั้งครรภ์ได้เป็นอย่างดี คนทั่วๆ ไป สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองได้ถ้ารับประทานใบมะรุมแคปซูลอย่างน้อยอาทิตย์ละ 3 ครั้ง
 5. ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานที่ต่ำลงของผู้ป่วยโรคเอดส์ ให้อยู่ในภาวะควบคุมได้ และสามารถมีชีวิตอยู่อย่างคนปกติทั่วไปในสังคม การรักษาโรคเอดส์ประสบผลสำเร็จอย่างกว้างขวางจากประเทศในกลุ่มทวีปแอฟริกาใต้ และได้รับความสำเร็จเป็นครั้งแรกในเดือนกรกฏาคม ค.ศ. 2005 จากการค้นคว้าและทดลองของวัดแอฟริกาอินแลนด์ ประเทศซาเนีย โดยนายแพทย์เฟลิซิ และพยาบาลชาวเยอรมันชื่อไมค์กี้ เอตลิ่ง สำหรับท่านที่สนใจต้องการจะนำไปทดลองใช้ วิธีการรักษาจะอยู่ในบทความตอนท้าย
 6. ถ้ารับประทานใบมะรุมแคปซูลสม่ำเสมอจะช่วยป้องกันโรคมะเร็ง และถ้าหากเป็นอยู่ก็จะช่วยให้การรักษาพยาบาลง่ายขึ้น ในบางกรณีสามารถหยุดการเจริญเติบโตของโรคร้ายได้ ถ้าใช้ควบคู่กับยาแพทย์แผนปัจจุบัน หากผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็ง ได้รับการรักษาด้วยรังสี การดื่มน้ำมะรุมจะช่วยลดการแพ้รังสี ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น และมีร่างกายแข็งแรง ขณะนี้สถาบันค้นคว้าโรคมะเร็งของมหาวิทยาลัยการแพทย์จอนฮอพกินส์ ตลอดจนหน่วยงานหลายสถาบัน กำลังเร่งทำการค้นคว้าด้านนี้อย่างจริงจัง ทานสามารถดูรายละเอียดได้จาก www.pubmed.gov โดยพิมพ์คำว่า Moringa ท่านจะได้ข้อมูลมากมาย
 7. ช่วยบรรเทาอาการปวดบวมของโรคเก๊าท์ โรคไขข้อและกระดูกอักเสบ โรคมะเร็งในกระดูก โรครูมาติซั่ม มีรายละเอียดบางส่วนจากการค้นคว้าด้านนี้ ในบันทึก ของ Dr.Lowell J. Fuglie และในเวปไซต์ของหมอชาวบ้าน สำหรับกรณีของโรคเก๊าท์ และโรคไขข้ออักเสบ ผู้เขียนและเพื่อนๆ ชาวต่างชาติมีประสบการณ์โดยตรง ส่วนโรคมะเร็งในกระดูกนั้น มารดาอายุ 65 ปี ของเพื่อนร่วมงานชาวพม่า เมื่อเริ่มทานใบมะรุมแคปซูลได้ 1 ปี ก็พบว่ามีอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สุขภาพอยู่ในขั้นดี ไม่มีอาการทรุดโทรม เช่นผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งรายอื่นๆ
 8. ช่วยรักษาโรคตาเกือบทุกชนิด เช่น โรคตามืดมัวเพราะขาดสารอาหารที่จำเป็น โรคตาต้อ เป็นต้น ถ้ารับประทานใบมะรุมแคปซูล สม่ำเสมอจะทำให้สายตาดีขึ้น บุตรชายของผู้เขียนรับประทานใบมะรุมใบมะรุมแคปซูลนานประมาณ 1 ปีครึ่ง ก็ปรากฏว่า อาการสายตาสั้นที่เป็นอยู่ดีขึ้นกว่าเดิม จนสังเกตได้
 9. รักษาโรคลำไส้อักเสบ โรคเกี่ยวกับท้อง โรคพยาธิในลำไส้ เป็นต้น ในปี 2003 ผู้เขียนป่วยหนักด้วยโรคลำไส้อักเสบอย่างรุนแรง แพทย์ลงความเห็นว่า ควรตัดส่วนที่เป็นปัญหาทิ้งเพื่อกันการลุกลามจนอาจถึงขั้นเป็นมะเร็ง แต่เนื่องจากสุขภาพในขณะนั้นไม่อำนวยให้การผ่าตัด ประกอบกับลำไส้ยังอักเสบอยู่ หลังจากออกจากโรงพยาบาล แพทย์ให้รับประทานยาปฏิชีวนะจนหมด และนัดให้ไปตรวจใหม่ แต่ด้วยความกลัวผู้เขียนจึงตัดสินใจไม่กลับไปหาหมออีก ระหว่างนั้นก็รับประทานใบมะรุมแคปซูล ใบมะรุมทั้งสด และแห้งรวมทั้งใบบัวบกด้วย อาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงก็หายไป หนึ่งปีต่อมาทางโรงพยาบาลยื่นคำขาดว่า ถ้าไม่กลับไปตรวจลำไส้อีก และถ้ามีอาการอักเสบซ้ำซ้อน ทางบริษัทประกันสุขภาพจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ผู้เขียนจึงตัดสินใจเข้ารับการตรวจผลปรากฏว่าโรคลำไส้หายเป็นปกติ ไม่มีอาการแทรกซ้อนใดๆ ทั้งสิ้น
 10. รักษาปอดให้แข็งแรงและช่วยรักษาโรคปอดอักเสบ จากการค้นคว้าของแพทย์หลายๆ ท่าน และจากประสบการณ์โดยตรงของผู้เขียนที่เคยเป็นโรคปอดมาก่อน เมื่อรับประทานใบมะรุมแคปซูล อย่างสม่ำเสมอ รู้สึกได้ว่าสุขภาพปอดดีขึ้น
 11. รักษาโรคทางเดินหายใจอักเสบ โรคโพรงจมูกอักเสบ หอบหืด และโรคภูมิแพ้ ทุกคนในครอบครัวผู้เขียนได้รับผลน่าพอใจอย่างยิ่งจากการใช้มะรุมผง ใบมะรุมแคปซูลโดยเฉพาะโรคภูมิแพ้ อาการภูมิแพ้ของผู้เขียนลดลงจนเกือบจะหายดี หอบหืดหายไป หายใจสะดวกขึ้นจนคนใกล้ชิดสังเกตได้? ผู้เขียนมีอาการไอ? อาการไอก็หายไป
 12. ช่วยเชื่อมต่อกระดูกที่หักได้ผลรวดเร็ว (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือมะรุมต้นไม้เพื่อชีวิต)
 13. ช่วยรักษาโรคคอหอยพอกชนิดมีพิษ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือมะรุมต้นไม้เพื่อชีวิต)

แหล่งที่มาของบทความ หนังสือ นาฬิกาชีวิต ตอน 2 ชื่อ ?มะรุมตันไม้เพื่อชีวิต? โดย คุณวิไลวรรณ? อนุสารสุนทร

1 comment to ใบมะรุมบ้านแม่ : มะรุม ต้นไม้มหัศจรรย์ ( ตอนที่ 1 )

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>